Rosenmetoden - Avspenning og bevisstgjøring
Taktil stimulering
 
 
Jeg tilbyr behandlinger med Taktil stimulering.

Informasjon kommer. Se Sansekunst for informasjon inntil videre. 

Se også Skola för Beröring sin informasjon om Taktil stimulering




Website Builder drives av  Vistaprint