top of page

Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring.

Rosenmetoden passer for deg som

 • har spente og verkende muskler
 • syns det er vanskelig å å slappe av i en stressende hverdag
 • føler deg trøtt og sliten uten nødvendigvis å vite hvorfor
 • ønsker et pusterom i hverdagen, en hel time bare for deg
 • ønsker å bli bedre kjent med din egen kropp og hva den kan fortelle
 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • ønsker deg en friere pust

Rosenmetoden er ikke egnet for små barn og svært syke personer.

Rosenmetoden kan gi deg

 • dyp avspenning
 • friere pust
 • en mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
 • en større forståelse for egne reaksjoner og følelser
 • bedre kontakt med egne følelser og behov
 • nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket
 • en større åpenhet og tydelighet i forhold til deg selv og andre

Teori

Teorien bak Rosenmetoden er at alle opplevelser vi har hatt i livet setter spor i kroppen. Følelser vi ikke har kunnet romme eller gi uttrykk for, blir holdt tilbake i form av spente muskler. Muskelspenningene er kroppens forsvar. Når de oppstår, er det fordi det er behov for dem. Men noen ganger "glemmer" spenningene å slippe når de er ferdig med forsvarsjobben sin. Vi er ikke lenger bevisst at vi spenner muskelene, og spenningene blir kroniske. Det kan føre til smerter, stivhet, trøtthet, lite pust og etter hvert andre helseproblemer.

Rosenbehandlingen

Den første behandlingstimen starter med en liten prat, så jeg får vite litt om hvem du er og hvilke ønsker du har med behandlingen.


Under selve behandlingen ligger du på en behandlingsbenk, først på magen, så på ryggen. Det vanlige er å ha på kun undertøy, men om du ønsker, kan du ha på mer klær. Du får et teppe over deg.


Jeg bruker hendene mine på en myk, men tydelig og respektfull måte, sammen med ord, til å speile det jeg oppdager i kroppen din. Jeg ser/kjenner etter spenninger i musklene og legger merke til hvor pusten ikke kommer til. Ved at jeg viser kroppen din hvor den holder og hvor det er rom for mer pust og liv, blir dette bevisst for deg, og endringer kan skje.


Når spenninger slipper, kan du oppleve at de følelsene du hadde da spenningen ble laget, kommer tilbake. Dette er nå bare et minne som forteller deg hva du har holdt gjemt i kroppen, det er ikke følelser som kommer tilbake for å bli der.


Når behandlingen er over, går jeg ofte ut av rommet og lar deg ligge noen minutter alene. Når jeg kommer inn igjen, er det klart for å stå opp fra benken.

Etter behandlingen

En rosenbehandling setter i gang prosesser i kroppen, så en kan si at behandlingen fortsetter etter at timen er over. Det er vanlig å kjenne seg litt trøtt etter en behandling. Det er kroppen som oppdager hvor slitsomt det har vært å holde på de spenningene som nå har sluppet. Det er heller ikke uvanlig at det plutselig dukker opp et gammelt minne eller en følelse, som du ikke skjønner hvor kommer fra. Det er underbevisstheten som har fortsatt å jobbe.

Ler mer om Rosenmetoden på hjemmesiden til Norske Rosenterapeuters Forening (NRF).

bottom of page